วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

ผัก ปูเล่

 ..... ผัก ปูเล่
..... ปูเล่ ชื่อผักประเภทนี้ดูอาจจะไม่คุ้นหูเท่าใดนัก แต่ว่าเป็นผักที่น่าสนใจมาก รสชาติอร่อยสามารถเก็บใบรับประทานได้ตลอดทั้งปี โดยเด็ดใบล่างขึ้นไปเรื่อยๆ มีอายุยืนยาวไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีแขนงเกิดขึ้นตามลำต้น  ซึ่งสามารถ แยกไปปลูกขยายเพิ่มจำนวนได้เติบโตได้ดีในกระถาง ดังนั้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหับผู้ที่มีที่ดินจำกัด ปัจจุบันต้นพันธ์ของปูเล่นั้น ทางกลุ่มงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและจัดการพันธุ์กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณปูเล่ให้มีจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน .....สรรพคุณของปูเล่นั้นอุดมไปด้วยเบต้า-แคโรทีนซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา เสริมภูมิต้านทานโรค ช่วยป้องการการเกิดมะเร็งและโรคหัวใจขาดเลือด
..... ปูเล่ เป็นพืชตระกูลกะหล่ำที่ปลูกทางภาคใต้ของไมยเรามาช้านาน  ส่วนใหญ่ปลูกในกระถาง หรือภาชนะอื่นๆ ไว้รับประทานประจำบ้าน ชอบดินร่วนที่มีอินทรีวัตถุมีการระบายน้ำดี เลี้ยงง่ายปัยหาเกี่ยวกับโรคและแมลงมีน้อย จึงไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดแมลง เพียงแต่ใช้มือจับออกก็พอ เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากแต่ไม่ชอบน้ำขังเพราะจะทำให้ต้นเน่าได้ง่าย ควรให้น้ำวันละครั้งก็พอเพียง ควรปลูกในกระถางเพราะจะทำให้สะดวกในการดูแลรักษา และทำให้ต้นมีอายุยืนยาว
..... การเจริญเติบโตแยกเป้น 3 ระดับ คือ ... ระยะที่ 1 เป็นระยะการเจริญเติบโตเริ่มจากอายุประมาณ 14 วัน ให้ใส่ปุยยูเรีย ( 46-0-0 ) อัตราส่วน 1/4 - 1/2 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร รดลงดินควรให้ดินมีความชุ่มชื้นเพียงพอทำทุก 7 วัน หรือ 14 วัน จนกระทั้งอายุถึง 2 เดือน ... ระยะที่ 2 เป็นระยะการเจริญเติบโต เริ่มจากอายุประมาณ 2 เดือน ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยยูเรียโรยรอบโคนต้น พยายามอย่าให้ถูกส่วนของต้น  ใช้อัตรา 1/2 ช้อนต่อน้ำ 20 ลิตรทุกๆ 15 วัน จนอายุถึง 4 เดือน หลังจากหว่านปุ๋ยทุกครั้งให้รดน้ำลงในดินให้ชุ่ม มิฉะนั้นจะทำให้ต้นเหี่ยวเฉาได้ ...ระยะที่ 3 เป็นระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่อายุ 4 เดือนขึ้นไปเริ่มเก็บใบรับประทานได้ ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 14-14-21 โรยรอบโคนต้น อัตรา 1/2 ช้อนชา สลับกับปุ๋ยยูเรีย อัตราส่วน 1/2 ช้อนชา ทุก 10-15 วัน ถ้าสังเกตว่าดินในกระถางยุบตัวลงให้เติมดินผสมปุ๋ยอินทรีหรือดินผสมปุ๋ยคอกลงในกระถางจะทำให้ต้นมีอายุยืนยาวและภาชนะที่ปลูกควรมีขนาดใหญ่ ความจุตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป
..... เมื่อปลูกได้ประมาณ 4 เดือนเริ่มเก็บใบรับประทานได้ ใบที่เก็ฐรับประทานควรมีขนาด 15x20 เซนติเมตรขึ้นไป  การเก็บควรปลิดใบล่างก่อน โดยโน้มทั้งใบลงข้างล่าง ก้านใบที่ติดกับลำต้นจะหักออกได้ง่าย การเด็ดใบแต่ละครั้งให้เหลือใบไว้กับต้นไม่น้อยกว่า 12 ใบ เพื่อให้พืชสามารถสร้างอาหารได้เพียงพอกับการเจริญเติบโต สามารถเก็บใบไปประกอบอาหารได้อีกในระยะทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ครั้งละ 5-6 ใบ  ...ในการขยายพันธุ์ ปูเล่ ใช้การปักชำ โดยตัดแขนงที่แตกออกจากซอกใบของลำต้น เลือกแขนงท่มีใบตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไป ยาวไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ปักชำในทรายผสมขี้เถ้าแกลบ ปลูกในสภาพแสงรำไร รดน้ำให้ชุ้มประมาณ 7 วัน แขนงจะแตกราก เมื่อต้นตั้งตัวได้ดีแล้วประมาณ 20 วัน หลังปักชำ ย้ายลงปลูกในกระถางที่มีดินผสมอินทรีย์วัตถุhttp://www.oknation.net
                                       แหล่งที่มา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น